תקן GMP

תחום הקנביס הרפואי בישראל חווה צמיחה מהירה, ומספר הולך וגדל של מטופלים תלויים במוצרי קנביס לטיפול במצבי בריאות שונים. בריאותם ורווחתם של המטופלים תלויות במידת הבטיחות והאיכות של המוצרים. משרד הבריאות והיחידה לקנביס רפואי ממלאים תפקיד חיוני בפיקוח על תעשיית הקנביס הרפואי בכל השלבים – ייצור, אריזה, אחסון והפצה של קנביס למטרות רפואיות, וקבעו תקנים רלוונטיים לאיכות – תקני ה-GMP – תקני תנאי ייצור נאותים (Good Manufacturing Practice). תקנים אלו קובעים את הסטנדרטים הנדרשים מיצרני קנביס בישראל ומכתיבים את התנאים לקבלת רישיון לייצור קנביס בארץ, להכשרת צוות הייצור, לקביעת פורמט האריזה וכמויות המוצר.

כיצד אנו פועלים על פי תקני GMP?

תקני GMP לאריזת קנביס הם סדרה של הנחיות מקיפות המבטיחות שהמוצרים מיוצרים ומבוקרים באופן עקבי על פי תקני איכות. תקנים אלה קובעים את אופן השמירה על איכות החומר ודרכים למניעת זיהומים במוצר במהלך אריזתו. הם מנחים אותנו להשגת עקביות בתהליכי האריזה ושמירה על תיעוד יסודי של תהליכים אלה. התקנים מדריכים אותנו בנוסף כיצד לדייק תוויות המוצרים כך שיהיו אינפורמטיביות ותואמות לדרישות הרגולציה במדינה.

בקרת איכות חומרי אריזה: אנו משתמשים בחומרי אריזה המתאימים למוצרי קנביס ועומדים בתקן GMP, שאינם תגובתיים ומגינים ביעילות על המוצר מפני אור, אוויר ולחות, ובכך מסייעים לשמור על איכותו, תפקודו ועוצמתו. הפיקוח על תהליך הייצור נעשה על ידי אנשי מקצוע מוסמכים בעלי הכשרה מתאימה, צוות שחייב לכלול מנהל הבטחת איכות, רוקח אחראי ומנהל ייצור. צוות זה נדרש להצהיר בכתב על היכרותו עם פקודת הסמים המסוכנים ותקנותיה, וכן עם הנהלים הקשורים לניהול מפעל לייצור מוצרי קנביס.

פרוטוקולי היגיינה ותברואה מחמירים: השמירה על תנאי תשתית נאותים לייצור ולאחסון של מוצרי קנביס מתבצעת כפי שנקבע ע"י המנהל הכללי של משרד הבריאות. אנו מקפידים על נוהלי היגיינה ותברואה קפדניים במתקני האריזה שלנו, כולל חיטוי קבוע, שמירה על טמפרטורות ואחוזי לחות מתאימות ושימוש במערכות אוורור וסינון אוויר מתקדמות, כדי למנוע זיהום ולהבטיח את בטיחות המוצרים שלנו.

בדיקות ותיעוד קפדניים: כל מוצר שלנו עובר בדיקות דקדקניות לפני אריזתו. אנו שומרים רשומות מפורטות של כל שלב בתהליך האריזה, כדי להבטיח עקביות מלאה ועמידה בדרישות הרגולטוריות. אנו מתעדים כל מידע ספציפי לגבי סוגי מוצרי הקנביס שיוצרו במפעל, אופן מסירת המוצרים ואתר הייצור.

הדרכה והכשרה: הצוות שלנו מקבל הכשרה מקיפה בתקני GMP ומתעדכן באופן שוטף בכל שינוי בתקנות. ביקורות סדירות של התהליכים שלנו מבטיחות יישום מתמיד של כל התקנות.

למרות מורכבותן וכמותן, אנו לא ממעיטים בחשיבותה ולא מוותרים על ביצועה של אף אחת מן ההנחיות הכלולות בתקן ה-GMP, מתוך הבנת משמעותן לייצור מוצרים איכותיים ובטוחים לצריכה שייטיבו עם המטופלים הצורכים אותם בסוף התהליך.

decor image